نرم افزار ماشین آلات آلکا

ژانویه 5, 2020

نصب و راه اندازی نرم افزار ماشین آلات آلکا در سازمان آتش نشانی تبریز

نرم افزار نگهداری و تعمیرات آلکا جهت مدیریت و سازماندهی ماشین آلات در سازمان آتش نشانی تبریز در دی ماه ۹۸ با موفقیت نصب و راه […]